top of page

Privacyverklaring

Mickel Schraven Hairdesigners respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u het bedrijf verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Mickel Schraven Hairdesigners kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Mickel Schraven Hairdesigners, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mickel Schraven Hairdesigners verstrekt. Mickel Schraven Hairdesigners kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam 

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Mickel Schraven Hairdesigners verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Daarnaast kan Mickel Schraven Hairdesigners uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten of diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAART

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door u verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Mickel Schraven Hairdesigners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Mickel Schraven Hairdesigners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mickel Schraven Hairdesigners worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mickel Schraven Hairdesigners gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

VISITOR ANALYTICS VAN WIX

Mickel Schraven Hairdesigners maakt gebruik van Visitor Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Mickel Schraven Hairdesigners. 

Lees het privacybeleid van Wix voor meer informatie.

Wix gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mickel Schraven Hairdesigners te kunnen verstrekken. 

Wix kan deze informatie aan derden verschaffen indien Wix hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Wix verwerken. Mickel Schraven Hairdesigners heeft hier geen invloed op. 

Mickel Schraven Hairdesigners heeft Wix geen toestemming gegeven om via Mickel Schraven Hairdesigners verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten. 

FACEBOOK

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (die kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Mickel Schraven Hairdesigners maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Mickel Schraven Hairdesigners gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mickel Schraven Hairdesigners heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar receptie@schravenhairdesigners.nl. Mickel Schraven Hairdesigners zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast kunt u Mickel Schraven haardesigners schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over producten en/of diensten, door dit te melden op bovengenoemd e-mailadres.

BEVEILIGEN

Mickel Schraven Hairdesigners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mickel Schraven Hairdesigners maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mickel Schraven Hairdesigners verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mickel Schraven Hairdesigners op via receptie@schravenhairdesigners.nl

www.schravenhairdesigners.nl is een website van Mickel Schraven Hairdesigners. Mickel Schraven Hairdesigners is als volgt te bereiken: 

Postadres: Annevillelaan 48, 4851 CC te Ulvenhout
Vestigingsadres: Annevillelaan 48, 4851 CC te Ulvenhout
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20024571

Telefoon: 076-5612740

E-mailadres: receptie@schravenhairdesigners.nl

AANPASSEN EN PRIVACY STATEMENT

Mickel Schraven Hairdesigners behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page